Zakończenie projektu Give Them A 2 Chance: Przedsiębiorczość drugiej szansy w
świetle sukcesu

Projekt „Give them a second chance (G2C)” zakończył się, przynosząc konkretne rezultaty oraz
pozytywne efekty dla uczestników, którzy z niepewnością rozpoczynali ścieżkę przedsiębiorczości drugiej szansy. Inicjatywa, zainicjowana przez konsorcjum partnerów z sektora edukacji zawodowej i przedsiębiorstw z Niemiec, Polski, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Austrii, skoncentrowała się na dostarczaniu narzędzi, szkoleń i mentorstwa dla nieudanych oraz byłych przedsiębiorców.


Jednym z kluczowych rezultatów projektu było stworzenie platformy online, pełniącej rolę
centrum współpracy dla uczestników oraz zawierającej narzędzie do samooceny online oraz
moduły e-learningowe. To narzędzie umożliwiło nieudanym i byłym przedsiębiorcom
zidentyfikowanie ich mocnych i słabych stron, co w rezultacie przyczyniło się do ich ciągłego
uczenia się i rozwoju.


Kurs e-learningowy okazał się kluczowym elementem, wspierając przedsiębiorców w zdobyciu
niezbędnej wiedzy do uniknięcia kryzysów oraz skutecznego ponownego rozpoczęcia
działalności po wcześniejszym niepowodzeniu. Projekt dostarczył również kompleksowy zestaw
zasobów edukacyjnych dla edukatorów i mentorów, umożliwiając im skuteczne wsparcie
nieudanych i byłych przedsiębiorców w ich drodze do sukcesu.


Warto podkreślić rolę dwóch mobilności edukacyjnych, które umożliwiły testowanie oraz ocenę
narzędzi i metod przed ich oficjalnym wdrożeniem. Konferencje lokalne zorganizowane w
partnerstwie miały istotny wpływ na zwiększenie świadomości projektu, przyczyniając się do
propagowania idei przedsiębiorczości drugiej szansy w lokalnych społecznościach.


Projekt „Give them a second chance (G2C)” odegrał ważną rolę w promowaniu oraz wspieraniu
przedsiębiorczości drugiej szansy w społecznościach, w których pracują organizacje
partnerskie. Jego pozytywny wpływ przekształcił się w budowanie bardziej sprzyjającego
środowiska dla tych, którzy wcześniej doświadczyli niepowodzeń w prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej. Jego sukces to nie tylko wynik skutecznej współpracy partnerów, ale
także zaangażowania i determinacji każdego uczestnika, tworząc inspirującą historię
odradzania się przedsiębiorców w duchu drugiej szansy.

Udostępnij post:

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Beata Szafraniec została wskazana przez komisję konkursową na dyrektorkę Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest absolwentką prawa, a od ponad 10 lat jest związana z działalnością zarządczą w ochronie zdrowia.

63 NAGRODY DLA MŁODYCH NAJZDOLNIEJSZYCH

Młodzi- zdolni: 63 nagrody, w tym 31 dla uczniów szkół podstawowych, 29 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.