PRAWIE MILION ZŁOTYCH PRZEZNACZONO NA WSPARCIE DZIAŁKOWCÓW

Już od dziewięciu lat Miasto kontynuuje finansowe wsparcie dla inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na obszarze miasta, udzielając dotacji na projekty poprawiające infrastrukturę ROD. Program będzie kontynuowany również w bieżącym roku, z możliwością składania wniosków do końca kwietnia.

W ciągu ostatnich lat, na realizację tego celu, przeznaczono łącznie blisko milion złotych w latach 2016-2024, z głównymi priorytetami inwestycji obejmującymi:

  • zapewnienie dostępu do wody,
  • rozbudowę systemu kanalizacyjnego,
  • utrzymanie dróg wewnętrznych,
  • remonty ogrodzeń oraz obiektów (Domy Działkowca),
  • likwidację azbestu.

Zarządy ROD składają wnioski o dofinansowanie różnorodnych działań, takich jak naprawy budynków, modernizacje sieci energetycznych i wodociągowych, utwardzenie dróg wewnątrz ogrodów oraz parkingów, wymianę ogrodzeń i bram wjazdowych, instalację oświetlenia, systemów monitoringu, toalet publicznych oraz innych elementów infrastruktury ogrodów (wszystkie inwestycje dotyczą obszarów ogólnodostępnych, a nie prywatnych działek). W sumie, 110 zadań zostało pozytywnie zrealizowanych w większości z 36 Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Częstochowy.

W tym roku program kontynuowany jest również, a wnioski o dofinansowanie można składać do końca kwietnia. Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej są dostępne na stronie internetowej miasta. Dodatkowo, wszelkie zapytania w tej sprawie można kierować do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta pod numerami telefonów: (34) 3707-416, 3707-414.

Należy również podkreślić, że Miasto nie przewiduje likwidacji ani ograniczenia obszarów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, co zostanie odzwierciedlone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

ŹRÓDŁO: UM CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post:

WYGASZANIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

22 lipca 2023 roku w życie weszły przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane.

SPACERY Z BIBLIOTEKĄ

Już jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy spacer z cyklu „Spacery z biblioteką” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie