”CZAS NA STAŻ”

Miasto ogłosiło rozpoczęcie naboru do nowego programu stażowego dla uczniów szkół technicznych i branżowych, który obejmie blisko tysiąc osób z 16 szkół i 43 kierunków kształcenia.

Już od dłuższego czasu Częstochowa podejmuje działania wspierające szkolnictwo branżowe oraz praktyczne przygotowanie zawodowe młodych ludzi, aby ułatwić im start w życiu zawodowym – powiedział prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Im więcej praktyk uczniowie odbywają w rzeczywistych warunkach pracy u lokalnych pracodawców, tym lepiej będą przygotowani do przyszłych wyzwań zawodowych i wyboru ścieżki kariery.

Nowością w tegorocznym programie stażowym, na który uczniowie mogą aplikować za pośrednictwem swoich szkolnych koordynatorów, jest przyznanie uczestnikom stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za czas poświęcony na naukę zawodu. Taka forma wsparcia finansowego ma na celu ułatwienie zdobywania przydatnych umiejętności i zwiększenie motywacji uczniów do koncentracji na praktycznej nauce zawodu w firmach częstochowskich.

Ponadto, korzyści z tego projektu odniosą także lokalne przedsiębiorstwa, które otrzymają dodatkową pomoc w postaci stażystów. Wzmocniony udział pracodawców w procesie edukacyjnym zagwarantuje, że osoby, które zdobędą kluczowe umiejętności na naszym lokalnym rynku pracy, staną się potencjalnymi pracownikami dla tych firm – dodał zastępca prezydenta Piotr Grzybowski.

Program „Czas na staż” wpisuje się w cele miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”. Całkowita wartość projektu wynosi 4,2 mln złotych, z czego 3,8 mln złotych pochodzi z dofinansowania. W ramach programu przewidziane są staże uczniowskie dla 957 uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o łącznym wymiarze 150 godzin na osobę. Rekrutacja potrwa do 27 marca br., a program będzie realizowany do sierpnia 2027 r.

Wykaz kierunków kształcenia objętych projektem stażowym:
1.    technik programista
2.    technik informatyk
3.    technik teleinformatyk
4.    technik grafiki i poligrafii cyfrowej
5.    technik fotografii i multimediów
6.    technik ekonomista
7.    technik rachunkowości
8.    technik handlowiec
9.    technik spedytor
10. technik logistyk
11. technik przemysłu mody
12. technik reklamy
13. technik stylista
14. technik usług fryzjerskich
15. technik aranżacji wnętrz
16. technik architektury krajobrazu
17. technik organizacji turystyki
18. technik hotelarstwa
19. hotelarz
20. technik żywienia i usług gastronomicznych
21. kucharz  
22. kelner
23. technik budownictwa
24. technik inżynierii sanitarnej
25. monter sieci i instalacji sanitarnych
26. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
27. monter konstrukcji budowlanych
28. technik transportu drogowego
29. technik elektronik
30. technik elektryk
31. elektryk
32. technik mechanik
33. technik mechanik lotniczy
34. technik mechatronik
35. technik pojazdów samochodowych
36. kierowca mechanik
37. mechanik pojazdów samochodowych
38. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
39. operator obrabiarek skrawających
40. technik geodeta
41. technik robotyk
42. drukarz offsetowy
43. technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego  

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post: