”BUGAJSKA BIS” PODPISANA

Miasto podpisało umowę na realizację projektu i budowy tzw. Bugajskiej bis, z wsparciem finansowym z Funduszu Inwestycji Strategicznych

Istnieje także perspektywa uzyskania wsparcia z programów rządowych dla inwestycji samorządowych w drogi lokalne.

Umowa o wartości 241 mln zł została zawarta między Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie a firmą Budimex, podpisana 28 marca w Urzędzie Miasta Częstochowy, w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego oraz prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, zaznaczył, że inwestycja przyniesie korzyści całemu miastu, zwłaszcza jego obszarom związanym ze strefą aktywności gospodarczej na terenach przemysłowych, w tym firmom działającym w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W kontekście tej inwestycji, prezydent zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia samorządów przy budowie i modernizacji dróg lokalnych.

Częstochowa przeznaczyła rekordową kwotę 57 mln zł na budowę i modernizację dróg lokalnych w bieżącym roku budżetowym. Pomimo tego, potrzeby dzielnicowe wciąż są znaczne. W związku z tym, propozycja stworzenia ministerialnego programu wsparcia samorządów przy budowie i modernizacji dróg lokalnych jest mile widziana.

Wiceminister Przemysław Koperski zauważył, że dotychczasowe fundusze, które mogły być przeznaczone na rozwój dróg lokalnych, były często kierowane na inne cele, co przyczyniło się do tego, że wsparcie dla dróg lokalnych było ograniczone. W związku z tym, istnieje potrzeba rozwiązania tego problemu i przeznaczenia dedykowanych środków finansowych na ten cel.

W kontekście inwestycji, Częstochowa liczy na pozyskanie 225 mln zł z unijnego programu FEnIKS, który ma wesprzeć budowę nowej linii tramwajowej na Parkitkę.

Podpisanie umowy na „Bugajską bis” otwiera perspektywy rozwoju dla obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes Janusz Michałek podkreślił, że inwestycja ta będzie szansą na usprawnienie funkcjonowania inwestorów w strefie oraz na walkę o nowe projekty inwestycyjne.

Zastępca prezydenta miasta, Piotr Grzybowski, podkreślił, że budowa nowego węzła drogowego będzie korzystna nie tylko dla mieszkańców Częstochowy, ale także dla wszystkich gmin subregionu, przez które przebiega droga krajowa DK-46.

Projekt jest wyzwaniem logistycznym, ponieważ obejmuje nie tylko budowę nowego węzła i bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową, ale także inne obiekty infrastrukturalne. Szacuje się, że na realizację projektu będzie potrzebne około 1,5 roku na planowanie, uzgadnianie i procedury administracyjne, oraz kolejne 2,5 roku na prace budowlane.

Inwestycja ta jest częścią większego projektu przebudowy infrastruktury drogowej miasta, a jej realizacja będzie możliwa także dzięki przedłużeniu ul. Korfantego do DK-46 – ul. Bugajskiej.

Umowa na „Budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91) wraz z nowym przebiegiem DK 46 w Częstochowie” została podpisana przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Joannę Holi-Sosnowską, jej zastępcę Piotra Kurkowskiego oraz dyrektora rejonu Budimexu Macieja Lorenca.

Wartość kontraktu między Miejskim Zarządem Dróg a Budimexem wynosi 241 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w dwóch transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę węzła drogowego, przebudowę fragmentu alei Wojska Polskiego, budowę nowego odcinka DK-46, budowę ulicy Smolnej, budowę mostu nad Wartą i wiaduktu nad linią kolejową, przebudowę istniejącego obiektu mostowego, budowę dróg i skrzyżowań, budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych, stanowiska do ważenia pojazdów oraz oświetlenia ulicznego.

Udostępnij post:

WYGASZANIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

22 lipca 2023 roku w życie weszły przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane.

NOWE ZIELONE PATIA I NASADZENIA

Centrum Usług Komunalnych w ramach programu CzęstoZielona zleciło budowę 7 rekreacyjnych zakątków przy szkołach. Zadba również o nasadzenia drzew w sześciu dzielnicach – finansowanych z Budżetu Obywatelskiego.

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!