3,6 MILIONA ZŁOTYCH NA DROGI – INWESTYCJA DLA ROZWOJU SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

W sali sesyjnej powiatu częstochowskiego, odbyło się niezwykle ważne spotkanie dla samorządowców z subregionu północnego województwa śląskiego.

Tego dnia ogłoszono wyniki konkursu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości ponad 3,6 miliona złotych. Środki te przeznaczone zostaną na projekty z gmin powiatu częstochowskiego oraz myszkowskiego.

Decyzja o przyznaniu funduszy spotkała się z zadowoleniem ze strony samorządowców, którzy podkreślali potrzebę inwestycji w infrastrukturę drogową. Pomimo że środki te mają być przeznaczone na drogi dojazdowe do pól, to ich poprawa wpłynie korzystnie na codzienne życie mieszkańców, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do pól, podróżowanie rowerami oraz komfortowe przemieszczanie się.

Najwyższe kwoty dofinansowania otrzymała m.in. gmina Lelów. Rządzacy wyrazili wdzięczność za otrzymane wsparcie, podkreślając, że inwestycje te będą miały pozytywny wpływ na życie ich mieszkańców. Jednocześnie wyrazili nadzieję na dalszą owocną współpracę z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego.

„Widać, że ktoś interesuje się potrzebami naszej północnej strony województwa śląskiego i angażuje się w ich realizację” – podkreślił jeden z samorządowców. „To zaangażowanie przekłada się na takie przyjemne chwile jak dzisiejsze spotkanie, gdzie możemy uzyskać wsparcie dla naszych projektów”.

Dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do pól to kolejny krok w rozwoju infrastruktury drogowej regionu, co przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz ułatwia pracę rolnikom. Samorządowcy z nadzieją patrzą w przyszłość, licząc na kontynuację wsparcia i realizację kolejnych inwestycji drogowych w regionie.

ŹRODŁO: TV ORION

Udostępnij post:

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.

OBJAZDY MPK- NAPRAWA RONDA PRAW KOBIET

W związku z prowadzeniem przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie naprawy gwarancyjnej na rondzie Praw Kobiet przy ulicy Pułaskiego, w dniach 23-28 maja, autobusy linii 15, 23 i 37 kursować będą objazdami.