10 LUTEGO RUSZAJĄ WNIOSKI IN VITRO!

W nadchodzącą sobotę, w godzinach od 9 do 12, w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Ślaskiej 11/13, ponownie otwarta będzie możliwość składania wniosków o miejskie dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zachęca pary oczekujące na swoje dzieci do skorzystania z tej inicjatywy.

„Podczas rozmów z większością z 79 rodzin, których dzieci urodziły się dzięki programowi prowadzonemu przez Częstochowę, utwierdziłem się w przekonaniu, że nasza decyzja sprzed wielu lat była słuszna” – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. „Nasze działania wspierające starania o potomstwo nie tylko spełniają potrzeby rodziców, ale także przyczyniają się do zwiększenia liczby narodzin. Nie ma powodu, aby zmieniać coś, co tak dobrze funkcjonuje i stanowi wzór dla innych miast. Zapraszam więc kolejne pary do składania wniosków!”

Aby zakwalifikować się do udziału w programie „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Częstochowy”, pary muszą spełnić następujące kryteria:

  • Wiek kobiety mieści się w przedziale od 20 do 40 lat (do 42 lat w przypadku stężenia AMH powyżej 0,7 ng/ml).
  • Pary pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim.
  • Są mieszkańcami Częstochowy.
  • Poddały się wcześniejszym leczeniom niepłodności lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.
  • Zostały zakwalifikowane do leczenia przez Realizatora Programu zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom programu przysługuje jednorazowe dofinansowanie do zabiegu w wysokości do 5 tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski oraz niezbędne oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem https://www.czestochowa.pl/in-vitro.

ŹRÓDŁO: MIASTO CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post:

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Beata Szafraniec została wskazana przez komisję konkursową na dyrektorkę Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest absolwentką prawa, a od ponad 10 lat jest związana z działalnością zarządczą w ochronie zdrowia.

PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE

Nawet do pół miliona dla przedsiębiorczych! Firmy z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i kulturalnej mogą uzyskać wysokie dotacje bezzwrotne.