ZUS: OD 1 KWIETNIA WYŻSZE KWOTY ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W PRACY

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. ZUS podniesie kwoty jednorazowych odszkodowań w przypadku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przewidziano wypłatę 1431 zł. Natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonego, kwota odszkodowania dla małżonka lub dziecka wzrośnie do 128799 zł.

ZUS wypłaci odszkodowanie osobom ubezpieczonym od wypadków, które poniosły uszczerbek na zdrowiu związany z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

W pewnych sytuacjach osoby te mogą otrzymać odszkodowanie więcej niż raz, jeśli ich stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest to wynikiem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Prawo do odszkodowania przysługuje także członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego, który zmarł na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kwoty odszkodowań zostały podniesione w ramach corocznej aktualizacji. Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. będą obowiązywały wyższe stawki. Przyznana suma odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalonego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Na przykład, jeśli uszczerbek wynosi 5 procent, odszkodowanie wyniesie 7155 zł.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy oraz braku samodzielnej egzystencji, ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25044 zł.

Jeśli małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego ma prawo do jednorazowego odszkodowania, kwota wzrośnie do 128799 zł. W przypadku, gdy uprawnieni do odszkodowania są jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, kwota zostanie zwiększona o 22212 zł na każde z dzieci. Jeśli członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko ma prawo do odszkodowania, suma wyniesie 64399 zł.

W sytuacjach wyjątkowych, ZUS wypłaci odszkodowanie osobom, które nie są objęte ubezpieczeniem wypadkowym, ale doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku związanego z wykonywaną pracą. Ostateczna wypłata zależy od orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy.

ŹRÓDŁO: MEDIA

Udostępnij post:

WYGASZANIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

22 lipca 2023 roku w życie weszły przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane.

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!