ZAOSTRZENIE KAR ZA PROWADZENIE POD WYPŁEM: KONFISKATA POJAZDÓW

Od 14 marca weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących surowszych kar dla osób prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby decydujące się na kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mogą stracić swój samochód. Ten przepis stanowi nowe narzędzie w walce z nietrzeźwymi kierowcami.

Zmieniony artykuł 44 kodeksu karnego stanowi, że w przypadkach określonych w ustawie sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego. Jeśli w momencie popełnienia przestępstwa pojazd nie należał wyłącznie do sprawcy lub jeśli po popełnieniu przestępstwa sprawca sprzedał, podarował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, sąd może orzec przepadek jego równowartości.

Przepadek pojazdu może być orzeczony między innymi w następujących sytuacjach:

  • gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego przekroczy 1,5 promila lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;
  • gdy sprawca katastrofy drogowej, osoba sprowadzająca bezpośrednie zagrożenie katastrofą lub sprawca wypadku drogowego prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków albo uciekł z miejsca zdarzenia lub wypił alkohol lub zażył narkotyki po popełnieniu tych czynów – ale przed przeprowadzeniem badań trzeźwości lub badań na obecność narkotyków;
  • gdy nietrzeźwy lub osoba znajdująca się pod wpływem narkotyków prowadziła pojazd, a wcześniej była już skazana prawomocnym wyrokiem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub za podobne przestępstwa związane z katastrofą lub wypadkiem;
  • gdy nietrzeźwy lub osoba znajdująca się pod wpływem narkotyków prowadziła pojazd w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku z wcześniejszym wyrokiem za przestępstwo.

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.

OBJAZDY MPK- NAPRAWA RONDA PRAW KOBIET

W związku z prowadzeniem przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie naprawy gwarancyjnej na rondzie Praw Kobiet przy ulicy Pułaskiego, w dniach 23-28 maja, autobusy linii 15, 23 i 37 kursować będą objazdami.