WYSTARTOWAŁ KONKURS NA DYREKTORA TEATRU IM. ADAMA MICKIEWICZA

Od 26 marca do 26 kwietnia 2024 roku przewidziany jest okres składania dokumentów w ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza.

Wymagania dotyczące kandydatów obejmują posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego w obszarze sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz minimum 3-letnie doświadczenie kierownicze w instytucjach kultury związanych z teatrem lub ich nadzorze. Dodatkowo, wymagane jest przedstawienie programu realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Kandydaci muszą także posiadać znajomość zakresu działalności teatru oraz przepisów dotyczących organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej oraz samorządu gminnego i powiatowego. Wymagane jest także posiadanie umiejętności zarządzania projektami kulturalnymi, komunikatywności oraz zdolności działania w warunkach wysokiego stresu.

Dokumenty aplikacyjne można składać pocztą lub osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy. Termin rozpatrzenia ofert przewidziany jest do 31 lipca 2024 roku. Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz telefonicznie.

Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie drogą elektroniczną, dlatego konieczne jest podanie adresu e-mail kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat procedury konkursowej są dostępne pod podanymi numerami telefonu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy.

Wszelkie szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o naborze
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post: