WYBRANO WYKONAWCĘ WĘZŁA NA BUGAJSKIEJ!

Częstochowa wkrótce zyska węzeł drogowy łączący Gierkówkę z drogą krajową nr 46, co powinno przyczynić się do zmniejszenia korków na trasie do Olsztyna oraz w kierunku Łodzi i Warszawy. Budowa "Bugajskiego Bisu" zbliża się coraz szybciej. Wybrano wykonawcę, a wkrótce podpisana zostanie umowa.

Miasto zdecydowało się na tańszą ofertę, wybierając firmę Budimex. W kolejnych tygodniach planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Prace mają być zakończone w ciągu 4 lat.

Częstochowa może otrzymać nawet do 250 mln zł na ten projekt z V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tej znaczącej inwestycji drogowej planowana jest budowa dwupoziomowego węzła drogowego z aleją Wojska Polskiego oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 46 w Częstochowie. To pozwoli miastu na uzyskanie nowej drogi wyjazdowej w kierunku Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz województwa świętokrzyskiego. Przyczyni się to do poprawy układu komunikacyjnego w mieście oraz zmniejszenia ruchu na najbardziej obciążonych fragmentach dróg, takich jak aleja Pokoju czy ulica Legionów.

W ramach prac planowana jest także budowa południowej obwodnicy Częstochowy, co umożliwi nowe połączenia z terenami inwestycyjnymi.

ŹRÓDŁO: RADIO JURA/MEDIA

Udostępnij post:

SPACERY Z BIBLIOTEKĄ

Już jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy spacer z cyklu „Spacery z biblioteką” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.

NOWE ZIELONE PATIA I NASADZENIA

Centrum Usług Komunalnych w ramach programu CzęstoZielona zleciło budowę 7 rekreacyjnych zakątków przy szkołach. Zadba również o nasadzenia drzew w sześciu dzielnicach – finansowanych z Budżetu Obywatelskiego.