W DPS NA WYCZERPACH OTWORZONO SALĘ MULTIMEDIALNĄ!

Dom Pomocy Społecznej w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów otworzył nową multimedialną przestrzeń dla mieszkańców.

DPS to miejsce, które promuje integrację podopiecznych z lokalną społecznością poprzez różnorodne działania.

Przez cały rok organizowane są tu różnego rodzaju projekty, które angażują mieszkańców wszystkich grup wiekowych – od dzieci i młodzieży po dorosłych i seniorów – w aktywności kulturalne, edukacyjne i sportowe.

Nowa sala multimedialna została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych informatyką, chcących rozwijać swoje umiejętności w obszarze korzystania z komputera, Internetu oraz poszerzania wiedzy cyfrowej.

Dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego, DPS przy ul. Kontkiewicza 2 wyposażył jedno z pomieszczeń w niezbędny sprzęt oraz meble, tworząc w ten sposób pracownię multimedialną. Instytucja skorzystała również z istniejącego już wyposażenia. Realizację inicjatywy wsparło także Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością PERASADA, które przekazało pracowni cztery laptopy. Projekt wnętrza pracowni został zaprojektowany w ramach wolontariatu przez Natalię Stenzel.

Oficjalnego otwarcia sali multimedialnej dokonał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, w obecności zastępcy prezydenta Piotra Grzybowskiego.

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA 

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.

OBJAZDY MPK- NAPRAWA RONDA PRAW KOBIET

W związku z prowadzeniem przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie naprawy gwarancyjnej na rondzie Praw Kobiet przy ulicy Pułaskiego, w dniach 23-28 maja, autobusy linii 15, 23 i 37 kursować będą objazdami.