USTAWA O ROZWIĄZANIACH DLA ZACHOWANIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Od 30 grudnia wchodzi w życie ustawa o szczególnych regulacjach dotyczących ważności pewnych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z nową ustawą, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowały ważność lub których okres ważności upłynął między 5 sierpnia 2023 r. a 30 września 2024 r., będą miały ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do momentu, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

PRAWIE MILION ZŁOTYCH PRZEZNACZONO NA WSPARCIE DZIAŁKOWCÓW

Już od dziewięciu lat Miasto kontynuuje finansowe wsparcie dla inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na obszarze miasta, udzielając dotacji na projekty poprawiające infrastrukturę ROD. Program będzie kontynuowany również w bieżącym roku, z możliwością składania wniosków do końca kwietnia.