UROCZYSTE OTWARCIE DK-46

W uroczystości z udziałem władz miasta, dyrekcji Miejskiego Zarządu Dróg, przedstawicieli firm wykonawczych, instytucji współpracujących przy budowie, parlamentarzystów i radnych częstochowskich, oficjalnie otwarto nową drogę krajową DK-46 na zachodzie Częstochowy. Wydarzenie to zakończyło drugą co do wielkości drogową inwestycję w nowoczesnej historii miasta, której koszt podstawowy wyniósł około 98 mln zł, z uwzględnieniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

Przebudowa obejmowała istniejący ślad drogi w ciągu ulic Głównej i Przejazdowej, a także nowy ślad obejścia ul. św. Barbary. Symboliczne odstawienie ostatniej bariery przy rondzie u zbiegu nowej drogi z ulicami św. Jadwigi, św. Barbary i Głównej oznaczało zakończenie inwestycji i udrożnienie ruchu na całym odcinku. Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, podziękował wszystkim za zaangażowanie w sukces tej inwestycji, wyrażając wdzięczność społeczności lokalnej za cierpliwość i wyrozumiałość.

Projekt przewidywał uspokojenie ruchu i likwidację możliwości kolizyjnych manewrów, będąc jednocześnie częścią programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Nietypowym, lecz skutecznym rozwiązaniem było wytyczenie pasa manewrowego pomiędzy głównymi ciągami ruchu w starym śladzie drogi, co zastosowano zarówno w Polsce, jak i w innych częściach Europy.

Inwestycja, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, nie ograniczała się jedynie do budowy samej drogi. Na odcinku objętym pracami powstały także infrastruktura rowerowa, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, zapewniając bezpieczną geometrię. Dodatkowo, specjalnie doświetlone i oznakowane przejścia dla pieszych oraz zastosowanie elementów Inteligentnego Systemu Transportowego przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na całym ciągu.

Nowa droga, obejście ul. św. Barbary, odciąża zachodnią część centrum miasta, eliminując ruch tranzytowy. Odcinek przebudowy w istniejącym śladzie ma długość około 5,7 km, natomiast nowa droga biegnie przez około 1,8 km, co łącznie daje inwestycję o długości około 7,5 km.

Otwarcie nowej DK-46 stanowi ważny krok w poprawie infrastruktury komunikacyjnej Częstochowy, z korzyścią dla mieszkańców i użytkowników nowoczesnego systemu drogowego, który będzie służył przez wiele lat.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

FOTO: ŁUKASZ KOLEWIŃSKI UM

Udostępnij post:

UTRUDNIENIA- ULICA GŁÓWNA I PRZEJAZDOWA

Utrudnienia mają związek z pracami związanymi z wymianą nawierzchni na odcinku ul. Przejazdowej między ul. Junacką a Łopianową (jezdnia w kierunku Opola), a także robót