HENRYK KIEPURA: CHCEMY ZMIENIAĆ, A NIE WPROWADZAĆ REWOLUCJE W OŚWIACIE

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, Henryk Kiepura, zaznacza, że dąży do zmian w polskiej oświacie, ale nie za wszelką cenę. W wywiadzie podkreśla, że zmiany są potrzebne, ale nie koniecznie rewolucyjne. Kluczowym elementem tych zmian jest podniesienie prestiżu nauczyciela oraz zwiększenie subwencji na oświatę.