SZPITAL NA PARKITCE PROWADZI ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ OCENY JAKOŚCI OPIEKI!

Badanie ma na celu zebranie uwag od osób bezpośrednio korzystających z usług medycznych, co ma posłużyć nie tylko do oceny aktualnego stanu, ale także do identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę ciągłego monitorowania i podnoszenia standardów opieki medycznej, co jest istotne dla zapewnienia pacjentom najlepszych możliwych warunków leczenia. Szpital podkreśla, że udział w badaniu to rzeczywista okazja dla pacjentów do wyrażenia swojej opinii, która może mieć bezpośredni wpływ na dalszy rozwój i kierunki zmian w placówce.

Ankieta jest dostępna online, a jej wypełnienie jest proste i zajmuje niewiele czasu. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety.

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.

OBJAZDY MPK- NAPRAWA RONDA PRAW KOBIET

W związku z prowadzeniem przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie naprawy gwarancyjnej na rondzie Praw Kobiet przy ulicy Pułaskiego, w dniach 23-28 maja, autobusy linii 15, 23 i 37 kursować będą objazdami.