SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JST

Subregion częstochowski zdobył ponad 4,3 mln zł unijnego dofinansowania na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników samorządowych w ramach projektu „Sprawny urząd”. Skorzysta z niego przez 3 lata ponad tysiąc osób. 

,,Sprawny urząd’’ to seria szkoleń, które będą organizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w latach 2024 – 2026. 

Celem projektu jest poprawa jakości i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych i zielonej gospodarki.
W projekcie zaplanowano 4 zadania, które będą realizowane w formie szkoleń, studiów podyplomowych a także działań promocyjno-informacyjnych, rekrutacji i monitoringu. Okres realizacji projektu ruszył 1 kwietnia i będzie trwał do 30 września 2026 roku.
Grupa docelowa to łącznie 1031 pracownic i pracowników zatrudnionych w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Źródłem dofinansowania w wysokości 4 mln 306 tys. zł jest Europejski Fundusz Społeczny Plus, a całkowita wartość projektu wynosi 5 milionów złotych. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Udostępnij post: