ROZBUDOWA SIECI TRAMWAJOWEJ Z PĘTLA NA KUKUCZKI

Rozbudowa linii tramwajowej do Parkitki została uwzględniona w programie FEnIKS na lata 2021-2027, co otwiera możliwość realizacji tego istotnego przedsięwzięcia. Jednakże, aby poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej, konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań.

W kontekście rozwoju transportu publicznego warto rozważyć wydłużenie trasy linii nr 1 w kierunku Kukuczki (Las Aniołowski). Trasa ta przebiegałaby przez Aleję Wyzwolenia, Fierdolfa-Nila i Sosabowskiego, tworząc nowe połączenia. Pętla tramwajowa zostałaby zlokalizowana w okolicy pętli autobusowej na Kukuczki (ewentualnie z pewnymi modyfikacjami).

Warto zauważyć, że dla tego wydłużenia trasy już istnieje ślepy tor (po stronie północnej), co oznacza, że w przypadku ewentualnej przebudowy pętli Fierdolfa-Nila nie będzie potrzeby budowy nowych rozjazdów.

Dzięki tym dwóm trasom możliwe byłoby wprowadzenie dodatkowych linii „szybkich”, które kursowałyby środkiem Alei Wyzwolenia w okolicach Witosa i Pużaka. Standardowe linie obsługiwałyby trasę przez Sosabowskiego.

Na skrzyżowaniu Fierdolfa-Nila z Aleją Wyzwolenia konieczny byłby wiadukt, aby zminimalizować ryzyko kolizji i nie utrudniał ruchu drogowego i tramwajowego.

Dodatkowo, Wieloletni Projekt Rozbudowy Sieci Tramwajowej w Częstochowie obejmowałby:

  1. Linia Tramwajowa na Rakowie: Łącząca obie pętle przez Limanowskiego, Marii Dąbrowskiej i Łukasińskiego, co umożliwiłoby wydłużenie linii 2 i 3.
  2. Linia Tramwajowa do Strefy Ekonomicznej: Rozpoczynająca się koło ronda Reagana, biegnąca przez szpitalną, następnie wzdłuż olsztyńskiej i żużlowej, a potem pośrodku Legionów do strefy ekonomicznej.
  3. Linia Dodatkowa na Parkitkę: Prowadząca od pętli przy M1 przez Obrońców Westerplatte do planowanej pętli na Parkitce.

Aby to wszystko było możliwe, zarówno MPK, jak i miasto, będą musiały zaplanować wydatki na tabor tramwajowy oraz odpowiednią częstotliwość kursów – poinformował Marcin Krakowian (KANDYDAT NA RADNEGO CZĘSTOCHOWY KWW) na swoim Facebooku.

ŹRÓDŁO/GRAFIKA: POST FB MARCIN KRAKOWIAN

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.