PRZEZNACZONE ZOSTANIE 360 TYSIĘCY NA ZAZIELENIENIE PRZESTRZENI PRZY SZKOŁACH

Centrum Usług Komunalnych podjęło się zadania stworzenia zielonych aneksów przy czterech podstawówkach.

Umowa została podpisana w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach programu „CzęstoZielona”.

Na podstawie przeprowadzonego przetargu, przy placówkach oświatowych oraz na obszarze parku miejskiego w Częstochowie, zostaną utworzone zielone patia w czterech lokalizacjach:

  • Przy ulicy Schillera znajduje się Szkoła Podstawowa nr 48,
  • Przy ulicy Sabinowskiej znajduje się Szkoła Podstawowa nr 21,
  • Przy ulicy Kasztanowej znajduje się Szkoła Podstawowa nr 36,
  • Przy ulicy Kopernika znajduje się Szkoła Podstawowa nr 39.

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia, ściółkowanie korą i sadzenie roślin.

Realizacją prac zajmie się firma „TEL-BRUK” Radosława Telengi, która ma na to 2 miesiące. Całkowity koszt stworzenia zielonych przestrzeni wynosi ponad 360 tysięcy złotych.

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

WYGASZANIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

22 lipca 2023 roku w życie weszły przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane.

SPACERY Z BIBLIOTEKĄ

Już jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy spacer z cyklu „Spacery z biblioteką” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.