PREZYDENT CZĘSTOCHOWY SPRAWDZAŁ STAN RZEK W MIEŚCIE

Prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, wspólnie z służbami kryzysowymi, dokładnie monitorował stan przygotowań na wypadek powodzi.

Decyzja o uruchomieniu pogotowia przeciwpowodziowego była konsekwencją przekroczenia poziomów ostrzegawczych na odcinkach rzek w obrębie miasta oraz podniesienia się poziomu wody w rzekach na obszarach sąsiednich gmin. Dodatkowo, po intensywnych opadach deszczu, w Częstochowie pojawiły się lokalne podtopienia, spowodowane ograniczoną przepustowością sieci kanalizacyjnej, co pogłębiło pilność działań.

Prezydent Częstochowy, w towarzystwie naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rafała Kusalema oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej  przeprowadził inspekcję stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych w kilku kluczowych lokalizacjach. Ponadto, odwiedził Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie nadzorowano prace związane z monitoringiem rzek oraz gromadzeniem danych dotyczących dostępnych sił i środków w przypadku sytuacji awaryjnych związanych z powodzią. Spotkanie miało na celu także zaplanowanie kolejnych kroków organizacyjnych i technicznych w celu minimalizacji zagrożeń dla ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego, w związku z ogłoszonym przez Wojewodę Śląskiego stanem pogotowia przeciwpowodziowego.

Według oceny miejskich służb antykryzysowych, sytuacja w Częstochowie jest obecnie stabilna, przy czym konieczne jest ciągłe monitorowanie poziomu wody w rzekach oraz stanu infrastruktury zapobiegającej powodziom, takiej jak wały przeciwpowodziowe.

ŹRÓDŁO: UM CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post:

JEDNODNIOWE OBJAZDY

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego w sobotę (15 czerwca) autobusy linii 18 będą jeździły zmienioną trasą.

120 NOWYCH MIEJSC W ŻŁOBKU

Umowa na rozbudowę Żłobka Miejskiego przy alei Armii Krajowej podpisana! Przybędzie 120 nowych miejsc dla dzieci.

UTRUDNIENIA- ULICA GŁÓWNA I PRZEJAZDOWA

Utrudnienia mają związek z pracami związanymi z wymianą nawierzchni na odcinku ul. Przejazdowej między ul. Junacką a Łopianową (jezdnia w kierunku Opola), a także robót