POWIAT CZĘSTOCHOWSKI CHWALI SIĘ POSTĘPAMI PRAC. INWESTUJEMY GŁÓWNIE W DROGI.

W regionie częstochowskim nadchodzi czas intensywnych działań inwestycyjnych, zwłaszcza w obszarze infrastruktury drogowej.

Powiat częstochowski z zadowoleniem informuje o postępach prac na obecnie prowadzonych budowach oraz zapowiada kolejne projekty remontowe i inwestycyjne, koncentrując się głównie na modernizacji sieci dróg.

Po niedawnej sesji Rady Powiatu Częstochowskiego, lokalne władze samorządowe przypominają mieszkańcom o planowanych inwestycjach, które wkrótce poprawią jakość infrastruktury drogowej w regionie. Wiele z tych projektów jest już w fazie realizacji, a kolejne zostaną rozpoczęte w nadchodzącym sezonie wiosennym, skupiając się głównie na niezbędnych zadaniach drogowych.

W ramach Programu „Polski Ład”, trwają prace nad budową chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Skrzydlów – Adamów oraz modernizacją odcinka drogi powiatowej między Lgotą Małą a Teklinowem w gminie Kruszyna. Ponadto, dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w trakcie przebudowy znajduje się droga powiatowa nr 1072 S w Broniszewie, będąca częścią gminy Mykanów.

Kolejne inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, obejmując m.in. obszar między Olsztynem a Biskupicami, odcinek Wrzosowa – Huta Stara B w gminie Poczesna oraz ul. Przemysłową w Konopiskach. Ze względu na warunki atmosferyczne, niektóre remonty dróg planowane są dopiero na obecny rok, obejmując m.in. jezdnie między Kłomnicami a Zawadą, Cielętnikami do granicy województwa oraz na ul. Wolności w Mstowie. Powiat częstochowski realizuje te zadania głównie z własnego budżetu, podobnie jak budowę zbiornika retencyjnego w Mykanowie.

ŹRÓDŁO: MEDIA

Udostępnij post: