PONAD 1,6 MLN ZŁ ZOSTANIE PRZYZNANE DLA ZWIERZAKÓW W POTRZEBIE

22 lutego Rada Miasta przyjęła aktualny plan opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz środków zapobiegających ich bezdomności. Główna część środków finansowych zostanie przekazana na utrzymanie schroniska dla zwierząt przy ul. Gilowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki tym, które już są bezdomne, należy do zadań samorządu miejskiego. Każdego roku do 31 marca Rada Miasta musi określić program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz działania zapobiegające bezdomności poprzez uchwałę.

W ramach programu przewidziano zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami wraz z ich sterylizacją/kastracją w celu kontroli populacji, poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt, sterylizację/kastrację zwierząt domowych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla poszkodowanych zwierząt. Informacje dotyczące bezdomnych i poszkodowanych zwierząt należy przekazywać do Schroniska pod numerem telefonu (34) 361 65 66.

Na realizację programu przeznaczono ponad 1,6 miliona złotych z budżetu miasta. Z tej kwoty ponad 1,4 miliona złotych zostanie przeznaczone na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z umową dotacji zawartą z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, oddziałem w Częstochowie. Opiekę weterynaryjną nad podopiecznymi schroniska zapewniają lekarze weterynarii zatrudnieni w placówce przy ul. Gilowej oraz specjaliści z lokalnych lecznic weterynaryjnych.

Na sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów przeznaczono 96 tysięcy złotych, a na opiekę nad nimi, włączając w to zakup karmy i domków, 15 tysięcy złotych. Dodatkowo, 102,5 tysiąca złotych przeznaczono na sterylizację i kastrację zwierząt domowych.

W przypadku znalezienia porzuconych lub zagubionych zwierząt gospodarskich na terenie miasta, przeznaczono 10 tysięcy złotych na ich utrzymanie w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA

Udostępnij post: