POLITECHNIKA SFINALIZOWAŁA NOWE ARCHIWUM I BIURO REKRUTACJI ZA PONAD 9 MLN ZŁ

Archiwum PCz, oficjalnie otwarte 14 lutego, to efekt gruntownego remontu budynku, który przeszedł przez termomodernizację, przebudowę instalacji, a także budowę przyłączy technicznych.

Inwestycja ta, warta prawie 7,5 mln zł, z czego ponad 2,7 mln zł pochodziło z dofinansowania resortu nauki i szkolnictwa wyższego, umożliwia przechowywanie około 3 tys. metrów bieżących akt. Jednakże, nie tylko wartość finansowa tego przedsięwzięcia jest godna uwagi. Archiwum nie tylko gromadzi dokumentację historyczną, w tym te o szczególnym znaczeniu, ale także otwiera swoje drzwi dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko pracowników uczelni, ale i lokalnej społeczności.

Kolejną istotną inwestycją jest Biuro Rekrutacji, które zostało przeniesione do wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 71. Wartość tej inwestycji, przekraczająca 2 mln zł, z czego ponad połowę stanowiło unijne dofinansowanie, podkreśla zaangażowanie uczelni w usprawnienie procesu rekrutacji oraz zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Środki te zostały przeznaczone na termomodernizację, likwidację barier architektonicznych oraz instalację windy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co w znaczący sposób ułatwia dostęp do informacji o rekrutacji dla wszystkich zainteresowanych kandydatów.

ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA

FOTO: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post:

OBJAZDY MPK- NAPRAWA RONDA PRAW KOBIET

W związku z prowadzeniem przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie naprawy gwarancyjnej na rondzie Praw Kobiet przy ulicy Pułaskiego, w dniach 23-28 maja, autobusy linii 15, 23 i 37 kursować będą objazdami.