POJEMNIKI NA PRZETERMINOWANE LEKI

Po 6 stycznia tego roku będzie możliwe skorzystanie z nowego systemu utylizacji przeterminowanych leków poprzez stałe punkty odbioru. Inicjatywę tę przygotowało Centrum Usług Komunalnych.

Centrum planuje zainstalowanie dwóch pojemników, w których mieszkańcy będą mogli oddać przeterminowane leki. Jeden z nich znajdzie się przy ulicy Waszyngtona, przed budynkiem Urzędu Miasta, a drugi pod siedzibą CUK przy alei Wolności. Zarówno punkty odbioru, jak i zgromadzone w nich leki, będą pod stałą kontrolą, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników odpowiedzialnych za odbiór tych substancji oraz zabezpieczyć je przed ewentualnym przejęciem przez osoby nieuprawnione – informuje Łukasz Kot, naczelnik z Centrum Usług Komunalnych.

Każdy z pojemników został zaprojektowany tak, aby precyzyjnie segregować wyrzucane środki, dzięki czemu syropy, igły i strzykawki oraz blistry z tabletkami będą trzymane oddzielnie. Ponadto, pojemniki wykonane są z grubej stali, utrudniając tym samym dostęp osobom nieupoważnionym do potencjalnie niebezpiecznych materiałów. Cały proces usuwania przeterminowanych leków będzie bezpłatny i dostępny dla mieszkańców. Zgodnie z zapewnieniami, pojemniki będą regularnie opróżniane, a dodatkowo istnieje możliwość oddania leków do mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, który co kwartał odwiedza każdą dzielnicę Częstochowy.

Inicjatywa Centrum Usług Komunalnych stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotyczące właściwego pozbywania się przeterminowanych środków medycznych, ze względu na to, że ich wyrzucenie do kanalizacji lub do ogólnych odpadów stanowi niebezpieczeństwo dla procesu przetwarzania odpadów.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

FOTO: ŁUKASZ KOLEWIŃSKI UM

Udostępnij post:

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ LODOWISKA

Modernizacja lodowiska- to zadanie zostało wybrane przez mieszkańców do realizacji ze środków miejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE

Nawet do pół miliona dla przedsiębiorczych! Firmy z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i kulturalnej mogą uzyskać wysokie dotacje bezzwrotne.