PODCZAS REMONTU DK 46 WYMIENIONO PONAD 6 KILOMETRÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ

Podczas trwających przez kilkanaście miesięcy prac modernizacyjnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe miało możliwość przeprowadzenia przebudowy prawie 6,5 kilometra sieci wodociągowej.

Firma zajmująca się dostarczaniem wody skorzystała z modernizacji DK 46 z uwagi na znaczną awaryjność istniejącej instalacji oraz jej negatywny wpływ na prywatne posesje.

Paweł Gruszczyński, przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, wyjaśnił, że przedsiębiorstwo wykazywało duże zainteresowanie wspólnym przeprowadzeniem prac remontowych wraz z MZD z kilku powodów. Jednym z głównych czynników było uniknięcie kosztów związanych z odtwarzaniem nawierzchni drogowej, a także minimalizacja niedogodności dla mieszkańców w okolicy. Łącznie, na omawianym odcinku, wybudowano niemal sześć i pół kilometra nowej sieci wodociągowej, wraz z wymianą około 200 przyłączy do posesji.

Ta znacząca inwestycja wymagała dużych nakładów finansowych, których całkowity koszt przekroczył kilka milionów złotych.

Gruszczyński dodatkowo wspomniał, że w trakcie planowania projektu, oprócz uwzględnienia zakresu prac nad sieciami wodociągowymi,  podjęto decyzję o zwiększeniu średnicy nowej magistrali wodociągowej. Dzięki temu udało się poprawić parametry hydrauliczne sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo w zakresie jakości i dostępności wody dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji ze strony wodociągów w Częstochowie wyniósł 9,5 miliona złotych. Te inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usług dla mieszkańców.

Zachęcamy do przesłuchania wywiadu na stronie Radio Jura

Udostępnij post:

MOPS ZAPRASZA NA KONSULTACJE

12 czerwca przedstawiciele częstochowskiego MOPS, zajmujący się różnymi obszarami wsparcia, zapraszają na konsultacje organizowane pod hasłem ,,Wsparcie Rodzin”.

JEDNODNIOWE OBJAZDY

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego w sobotę (15 czerwca) autobusy linii 18 będą jeździły zmienioną trasą.

63 NAGRODY DLA MŁODYCH NAJZDOLNIEJSZYCH

Młodzi- zdolni: 63 nagrody, w tym 31 dla uczniów szkół podstawowych, 29 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.