PIERWSZY UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W CZĘSTOCHOWIE?

Władze Uniwersytetu Jana Długosza oraz prezydent Częstochowy postanowili działać w celu stworzenia jednostki klinicznej, która miałaby służyć zarówno uczelni, miastu, jak i pacjentom oraz studentom kierunku lekarskiego UJD.

Planowane utworzenie takiej jednostki na bazie Miejskiego Szpitala Zespolonego miałoby umożliwić rozwój kadry medycznej oraz zaplecza medycznego.

„Pragniemy, we współpracy z uczelnią, która ma potrzeby związane z kształceniem studentów Collegium Medicum, doprowadzić do powstania w Częstochowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego” – zadeklarował prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

„To pozwoli na rozwój służby zdrowia w mieście oraz zapewni lepszą opiekę mieszkańcom. Będą mogli oni liczyć na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów oraz na bardziej wszechstronną diagnostykę, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i sprzęt medyczny. Wzrost prestiżu przekłada się na lepsze kontrakty z NFZ oraz zdolność do pozyskiwania grantów i innych funduszy zewnętrznych.”

Prezydent zwrócił się do władz Uniwersytetu Jana Długosza z propozycją utworzenia szpitala klinicznego opartego na Miejskim Szpitalu Zespolonym. Konsultacje w tej sprawie odbyły się już m.in. z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, Dariuszem Wieczorkiem, który wyraził zainteresowanie tym projektem.

Rozmowy w Ministerstwie Nauki na temat rozwoju kierunku lekarskiego w Częstochowie w oparciu o szpital kliniczny zostały także podjęte przez władze rektorskie UJD.

„Utworzenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego byłoby korzystne zarówno dla miasta, jak i dla uczelni, studentów oraz personelu medycznego, ponieważ podnosiłoby poziom kształcenia w powiązaniu z badaniami naukowymi” – przekonuje rektor Uniwersytetu Jana Długosza, prof. Anna Wypych-Gawrońska.

UJD, które prowadzi kształcenie na pierwszych dwóch latach kierunku lekarskiego w formie przedklinicznej, planuje tworzenie oddziałów klinicznych na bazie Miejskiego Szpitala Zespolonego i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

„Powstanie szpitala klinicznego byłoby ogromną korzyścią zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjentów. Wsparcie specjalistów o najwyższym poziomie zwiększyłoby standardy leczenia” – podkreśla prorektor ds. medycznych i nauk o zdrowiu UJD, prof. Aleksander Sieroń.

ŹRÓDŁO: UM CZĘSTOCHOWA

Udostępnij post:

PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE

Nawet do pół miliona dla przedsiębiorczych! Firmy z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i kulturalnej mogą uzyskać wysokie dotacje bezzwrotne.

MOPS ZAPRASZA NA KONSULTACJE

12 czerwca przedstawiciele częstochowskiego MOPS, zajmujący się różnymi obszarami wsparcia, zapraszają na konsultacje organizowane pod hasłem ,,Wsparcie Rodzin”.