Ostatnia Sesja Rady Miasta VIII Kadencji

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych na środowej sesji Radnych Miasta Częstochowy było finalnym akcentem pracy radnych przedłużonej kadencji 2018-2023. Oprócz tego Rada Miasta dokonała m.in. zmian w tegorocznym budżecie miasta.   Mimo, że ostatnia sesja Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji miała charakter nadzwyczajny, była też okazją do podziękowań za pracę w kończącej się, najdłuższej dotychczas kadencji samorządu.
Radnym dziękowali przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W trakcie sesji radni przyjęli kilka uchwał, w tym m.in. przegłosowali w budżecie miasta na 2024 r. zmiany, które umożliwią rozstrzygnięcia przetargów związanych m.in. z rozbudową Żłobka Miejskiego przy alei Armii Krajowej czy likwidacją barier architektonicznych w głównym gmachu Biblioteki Publicznej (najniższe oferty w przetargach przekraczały tu kwoty przeznaczone na realizację tych zadań w budżecie miasta). Przemieszczenia pozwolą także m.in. na zwiększenie kwoty na utrzymanie miejskich placów zabaw i elementów malej architektury, wykonanie nasadzeń zastępczych brzóz w pomnikowej Alei Brzozowej czy opracowanie studium wykonalności i decyzji środowiskowych dla planowanej inwestycji związanej z budową nowej linii tramwajowej na Parkitkę.    

Ponadto w związku z umową podpisaną między Uniwersytetem Jana Długosza a Miejskim Szpitalem Zespolonym na realizację zadań dydaktycznych i badawczych powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w oddziałach miejskiego szpitala – konieczne było rozszerzenie Rady Społecznej MSZ oraz komisji konkursowej na dyrektora szpitala o przedstawiciela UJD.
Rada Miasta wyraziła też zgodę na zawarcie umów dzierżawy na kolejną kawiarenkę letnią na placu Biegańskiego oraz Starym Rynku.  

Przypomnijmy, że Radę Miasta mijającej kadencji tworzyli obecnie (w porządku alfabetycznym): Łukasz Banaś, Tomasz Blukacz, Artur Gawroński, Barbara Gieroń, Małgorzata Iżyńska, Konrad Jarzyński, Katarzyna Jastrzębska, Piotr Kaliszewski, Dariusz Kapinos, Łukasz Kot, Jacek Krawczyk, Ewa Lewandowska, Michał Lewandowski, Dorota Majer, Zbigniew Niesmaczny, Agata Pawłowska, Monika Pohorecka, Paweł Ruksza, Emilia Skrzypczyńska, Andrzej Sowa, Krystyna Stefańska, Beata Struzik, Ryszard Szczuka, Sebastian Trzeszkowski, Tomasz Tyl, Jolanta Urbańska, Piotr Wrona oraz Iwona Zbrojkiewicz (na pamiątkowym zdjęciu wykonanym po sesji 24 kwietnia brakuje trojga radnych).

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy

Udostępnij post:

OBJAZDY MPK- NAPRAWA RONDA PRAW KOBIET

W związku z prowadzeniem przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie naprawy gwarancyjnej na rondzie Praw Kobiet przy ulicy Pułaskiego, w dniach 23-28 maja, autobusy linii 15, 23 i 37 kursować będą objazdami.