OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH – FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA NAMI [ZDJĘCIA]

Tegoroczna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych cieszyła się szczególnym wyróżnieniem, będąc objętą Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesława Siekierskiego.

Wydarzenie, które odbyło się już po raz drugi, miało miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu. Wielkie uznanie należy się Pani Dyrektor Ewie Śrubarczyk wraz z kadrą pedagogiczną i uczniami za ich wspaniałą współpracę. Dodatkowo, serdeczne podziękowania za przygotowanie programu na otwarcie Olimpiady pod znakiem 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa – patrona 2024 roku.

W finałowym starciu wzięli udział uczniowie z pięciu szkół rolniczych z terenu województwa śląskiego oraz kilku rolników indywidualnych. Choć początkowo zgłosiło się 34 uczestników, ostatecznie na Olimpiadę dotarło 31 osób. Rywalizacja była niezwykle zacięta, wymagając nawet dwóch dogrywek. Po intensywnych zmaganiach, sześciu laureatów zakwalifikowało się do Finału Krajowego, który odbędzie się 8 marca 2024 r. podczas XXIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Rafał Cebula

II miejsce – Oskar Kotłowski

III miejsce – Piotr Grabowski

IV miejsce – Mateusz Grela

V miejsce – Dawid Pytka

VI miejsce – Hubert Skóra

Serdeczne gratulacje dla wszystkich!

Olimpiadę wsparli również: Członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, Starosta Kłobucki Zdzisława Kall, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wójt Gminy Żarnowiec Grzegorz Scelina oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Artur Janosik.

Podczas Finału towarzyszyli nam także przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, takich jak Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Departament Terenów Wiejskich Województwa Śląskiego oraz Związek Młodzieży Wiejskiej.

Dodatkowe wsparcie, zarówno finansowe, jak i rzeczowe, otrzymaliśmy od naszych partnerów biznesowych: WIALAN, OSADKOWSKI oraz WRONKOWSKI – serdeczne podziękowania za ufundowane nagrody!

Współpraca z instytucjami okołorolniczymi, takimi jak Śląska Izba Rolnicza czy Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, okazała się niezwykle wartościowa. Również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, KOWR oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowały kilka pytań do testów konkursowych – za co serdecznie dziękujemy!

Łączna wartość nagród wyniosła około 22 000 złotych.

Olimpiada nie mogłaby się odbyć bez starannej pracy Komisji Egzaminacyjnej, której przewodniczył Janusz Szewczyk, a w skład której wchodzili także przedstawiciele różnych instytucji.

Ważnym elementem sukcesu było również odpowiednie przygotowanie uczestników, za co serdeczne podziękowania należą się opiekunom.

Podczas Olimpiady odbyło się także spotkanie na temat „20 lat w Unii Europejskiej – czy Polska wieś jest gotowa na euro?”, które poprowadził dr Łukasz Paluch. Wszyscy uczestnicy Olimpiady oraz obecni uczniowie szkoły wzięli udział w badaniu ankietowym.

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.