OGÓRD SPOŁECZNY PRZY DPS POMOŻE W HORTITERAPII

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany przy ulicy Kontkiewicza 2 zapewnił swoim podopiecznym oraz lokalnej społeczności miejsce do relaksu i odpoczynku, otwierając nowy ogród.

W ciągu ostatnich dwóch lat, we współpracy z Częstochowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością PERASADA, w DPS powstały mini-ogród botaniczny oraz mini-arboretum. Teraz, dzięki wsparciu finansowemu i materialnemu partnerów, zaangażowaniu mieszkańców, personelu DPS oraz wolontariuszy, powstał ogród społeczny, który będzie wykorzystywany do hortiterapii, czyli terapii ogrodem. Nieużytkowana dotąd część terenu została przekształcona w elementy małej infrastruktury, takie jak szklarnia, grządki, kompostowniki oraz chodnik, a także obsadzona wieloma roślinami: drzewami owocowymi, krzewami, kwiatami, warzywami, ziołami itp. Ogród będzie pielęgnowany przez mieszkańców DPS, ich rodziny oraz lokalną społeczność.

Ogród społeczny został oficjalnie otwarty 4 kwietnia przez społeczność placówki, zaproszonych partnerów, w tym prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, którzy wspierali tę inicjatywę, oraz wolontariuszy, którzy brali udział w tworzeniu tego pięknego i bardzo potrzebnego miejsca. Była to okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w tworzenie nowatorskiej formy integracji społeczności lokalnej z mieszkańcami DPS.

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.