ODCINEK DK 46 – DOPIERO WYREMONTOWANY A JUŻ POPĘKANY, CO NA TO MZD?

Słuchacze Radia JURA nie szczędzą krytyki pod adresem niedawno oddanej do użytku drogi krajowej nr 46. Pierwsze usterki, takie jak popękany asfalt, wykopane krawężniki czy zapadnięta kostka brukowa, już budzą emocje wśród mieszkańców.

Na zamieszczonych zdjęciach na Facebooku Radia JURA słuchacze dokumentują widoczne niedoskonałości.

Słuchacz Kuba zauważa, że inżynierowie projektują ronda przystosowane do aut osobowych na drodze, gdzie ruch pojazdów ciężarowych jest dozwolony. Jego zdaniem, krawężniki są porozjeżdżane, co świadczy o niedoprecyzowaniu projektu.

Wojciech podkreśla, że krawężniki to nasza narodowa tradycja, a tego typu „rozwiązania konstrukcyjne” są nieznane gdzie indziej.

Jarek zwraca uwagę na nietrafione światła, które zmieniają się na czerwone przy przekroczeniu prędkości, co wprowadza chaos na drodze.

Katarzyna dostrzega problem z odwodnieniem po remoncie, informując, że domy w Kawodrzy są teraz zalewane.

Redakcja Radio JURA skontaktowała się z Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie w sprawie tych usterk. Przedstawiciel MZD, Maciej Hasik, tłumaczy, że przy każdej inwestycji, zarówno dużej, jak i mniejszej, sporządza się protokół usterkowy. W przypadku DK 46, ustalono, że wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek, co zostanie zrealizowane na jego koszt wiosną, zgodnie z wcześniejszym protokołem.

ŹRÓDŁO/FOTO: Artykuł na podstawie informacji Radio Jura 

 

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.