OD 1 STYCZNIA ZMIANA W REJESTRACJI AUTA

Rozpoczynając od 1 stycznia, konieczne będzie zarejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia, a przedsiębiorcy w branży pojazdów będą mieli 90 dni na dokonanie rejestracji. Właściciel pojazdu będzie musiał złożyć wniosek o rejestrację w ciągu 30 dni od nabycia na terytorium Polski, dopuszczenia do obrotu przez organ skarbowy pojazdu sprowadzonego spoza UE lub sprowadzenia pojazdu z innego państwa członkowskiego UE.

Od 1 stycznia 2024 r. zainicjowane zostaną zmiany w karach administracyjnych za nieterminową rejestrację. Niedotrzymanie 30-dniowego terminu będzie skutkować karą w wysokości 500 zł, a przekroczenie 180 dni zobowiąże do uiszczenia 1 tys. zł. Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami w Polsce zapłacą karę 1 tys. zł za przekroczenie 90 dni i 2 tys. zł za przekroczenie 180 dni.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. W przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych zgłoszenie jest składane u starosty odpowiedzialnego za rejestrację pojazdu. Obowiązek zgłoszenia sprzedaży pozostanie niezmieniony – termin na zgłoszenie to 30 dni, a opóźnienie skutkować będzie karą w wysokości 250 zł. Informacje te pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich UM Częstochowy.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Udostępnij post:

63 NAGRODY DLA MŁODYCH NAJZDOLNIEJSZYCH

Młodzi- zdolni: 63 nagrody, w tym 31 dla uczniów szkół podstawowych, 29 dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 3 dla uczniów szkół technicznych.

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ LODOWISKA

Modernizacja lodowiska- to zadanie zostało wybrane przez mieszkańców do realizacji ze środków miejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego.

JEDNODNIOWE OBJAZDY

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego w sobotę (15 czerwca) autobusy linii 18 będą jeździły zmienioną trasą.

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Beata Szafraniec została wskazana przez komisję konkursową na dyrektorkę Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest absolwentką prawa, a od ponad 10 lat jest związana z działalnością zarządczą w ochronie zdrowia.