NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Wojciech Konieczny, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz senator RP, został mianowany wiceministrem zdrowia, co skutkowało złożeniem rezygnacji z zajmowanego stanowiska w szpitalu. Jego obowiązki przejęła Małgorzata Guzik, dotychczasowa zastępczyni dyrektora, która tymczasowo pełni funkcję dyrektora.

Decyzję o mianowaniu Wojciecha Koniecznego ogłoszono, a związane z tym wakat w Szpitalu Zespolonym w Częstochowie szybko uzupełniono. Prezydent Miasta Częstochowy, zarządzeniem, powierzył Małgorzacie Guzik obowiązki dyrektora szpitala. Małgorzata Guzik, dotychczasowa zastępczyni ds. ekonomiczno-finansowych, pełniła również obowiązki dyrektora podczas nieobecności Koniecznego.

Małgorzata Guzik, posiadająca doświadczenie w zarządzaniu placówką medyczną, została wyznaczona na stanowisko dyrektora do końca stycznia 2024 r. Przepisy przewidują, że w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia wakatu na stanowisku kierowniczym należy przeprowadzić konkurs na wybór nowego dyrektora podmiotu leczniczego.

ŹRÓDŁO/FOTO: UM CZESTOCHOWA

Udostępnij post:

PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE

Nawet do pół miliona dla przedsiębiorczych! Firmy z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej i kulturalnej mogą uzyskać wysokie dotacje bezzwrotne.

JEDNODNIOWE OBJAZDY

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego w sobotę (15 czerwca) autobusy linii 18 będą jeździły zmienioną trasą.

NOWY DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

Beata Szafraniec została wskazana przez komisję konkursową na dyrektorkę Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Jest absolwentką prawa, a od ponad 10 lat jest związana z działalnością zarządczą w ochronie zdrowia.