NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE OD POCZĄTKU STYCZNIA

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, umożliwiając osobom zdecydowanym przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) na uzyskanie tego świadczenia przy poziomie wsparcia wynoszącym od 70 do 100 punktów. Warunki uzyskania świadczenia obejmują m.in. ukończenie 18 lat, obywatelstwo polskie lub europejskie, legalne zamieszkanie w Polsce oraz posiadanie decyzji WZON.

Procedura uzyskania świadczenia obejmuje dwuetapowy proces. Pierwszym etapem jest uzyskanie decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na okres nie dłuższy niż 7 lat. Drugim etapem jest złożenie elektronicznego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wypłatę świadczenia wspierającego, które może wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej renty socjalnej.

Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2024, z pewnymi wyjątkami, a poziomy wsparcia zmieniają się stopniowo w latach kolejnych. Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwać osobom umieszczonym w różnych placówkach, uprawnionym za granicą do podobnych świadczeń, ani w przypadku osób wymagających opieki.

Wprowadzone zmiany dotyczą również świadczenia pielęgnacyjnego, które od 1 stycznia 2024 będzie przysługiwać opiekunom sprawującym opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku do 18 lat, bez ograniczeń w aktywności zawodowej. Nowe przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do tego świadczenia, umożliwiając korzystanie z niego jednocześnie wobec wielu podopiecznych.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Udostępnij post:

PRAWIE MILION ZŁOTYCH PRZEZNACZONO NA WSPARCIE DZIAŁKOWCÓW

Już od dziewięciu lat Miasto kontynuuje finansowe wsparcie dla inwestycji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na obszarze miasta, udzielając dotacji na projekty poprawiające infrastrukturę ROD. Program będzie kontynuowany również w bieżącym roku, z możliwością składania wniosków do końca kwietnia.