NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE OD POCZĄTKU STYCZNIA

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym, umożliwiając osobom zdecydowanym przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) na uzyskanie tego świadczenia przy poziomie wsparcia wynoszącym od 70 do 100 punktów. Warunki uzyskania świadczenia obejmują m.in. ukończenie 18 lat, obywatelstwo polskie lub europejskie, legalne zamieszkanie w Polsce oraz posiadanie decyzji WZON.

Procedura uzyskania świadczenia obejmuje dwuetapowy proces. Pierwszym etapem jest uzyskanie decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na okres nie dłuższy niż 7 lat. Drugim etapem jest złożenie elektronicznego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wypłatę świadczenia wspierającego, które może wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej renty socjalnej.

Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2024, z pewnymi wyjątkami, a poziomy wsparcia zmieniają się stopniowo w latach kolejnych. Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwać osobom umieszczonym w różnych placówkach, uprawnionym za granicą do podobnych świadczeń, ani w przypadku osób wymagających opieki.

Wprowadzone zmiany dotyczą również świadczenia pielęgnacyjnego, które od 1 stycznia 2024 będzie przysługiwać opiekunom sprawującym opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku do 18 lat, bez ograniczeń w aktywności zawodowej. Nowe przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do tego świadczenia, umożliwiając korzystanie z niego jednocześnie wobec wielu podopiecznych.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Udostępnij post:

UTRUDNIENIA- ULICA GŁÓWNA I PRZEJAZDOWA

Utrudnienia mają związek z pracami związanymi z wymianą nawierzchni na odcinku ul. Przejazdowej między ul. Junacką a Łopianową (jezdnia w kierunku Opola), a także robót

JEDNODNIOWE OBJAZDY

W związku z organizacją wyścigu kolarskiego w sobotę (15 czerwca) autobusy linii 18 będą jeździły zmienioną trasą.