12.08°C Częstochowa

ŚRODKI NA 4 KOLEJNE TERMOMODERNIZACJE SZKÓŁ

Częstochowa wywalczyła blisko 9 mln zł dofinansowania na kolejny etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. 

Inwestycje będą realizowane w II LO im. R. Traugutta, Szkołach Podstawowych nr 36 przy ul. Kasztanowej i 42 przy Alei Armii Krajowej oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego. Równolegle miasto prowadzi obecnie 9 innych inwestycji termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych.

– Cztery inwestycje będą kosztować ponad 15 mln złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 9 mln złotych – mówi prezydent miast Krzysztof Matyjaszczyk. – To kolejny etap termomodernizacji, w której wykonaliśmy przez ostatnie lata duży skok. Zostało nam jeszcze tylko kilkanaście miejskich placówek oświatowych w Częstochowie, które czekają na termomodernizację. Będziemy starali się zaplanować te inwestycje z udziałem środków europejskich w nowym okresie programowania.

1. Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta, ul. Kilińskiego 62
Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Dziedzicki Marcin Dziedzicki z siedzibą ul. Stawowa w 42-274 Konopiska

W zakresie prac znalazła się m.in.: izolacja pionowa ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, podwyższenie ogniomurów, kominów wentylacyjnych, obróbki blacharskie; wymiana 7 sztuk okien oraz drzwi wejściowych; remont instalacji elektrycznej, instalacji co. wraz z wymianą grzejników.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36, ul. Kasztanowa 7/9
Wykonawca – P.P.H.U. LOMA
W zakresie prac znalazła się m.in.: modernizacja ścian i stropów zewnętrznych, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, systemu grzewczego, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wykonana m.in.: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymiana posadzek w budynku, wymiana nawierzchni placu za szkołą, wymiana dojść i chodników, istniejących studzienek rewizyjnych (odwodnienie dachu).

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42, Aleja Armii Krajowej 68A
Wykonawca: F.H.U. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki
W zakresie prac znalazło się m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przylegających do gruntu oraz stropodachów; wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi, modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana opraw na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych m.in. zostaną podwyższone ogniomury i attyki oraz kominy; wykonany napis z liter przestrzennych z podświetleniem led na elewacji frontowej, wyremontowana instalacja elektryczna.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, ul. Łukasińskiego 70
Wykonawca: Firma  AGBUD-BIS Sp. z o.o z siedzibą ul. Jagiellońska 59/65 w Częstochowie
Zakres prac obejmie: izolację pionową ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, remont kominów, obróbki  blacharskie; remont instalacji elektrycznej; remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket