3.04°C Częstochowa

RUSZYŁ PRZETARG NA ROZBUDOWĘ ULICY JESIENNEJ

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ogłosił przetarg na rozbudowę ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada oraz budowę łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór.

Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada w Częstochowie uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Wsparcie wynosi 4 mln 862 tys. zł, czyli 50 proc. szacowanej na ponad 9,7 mln zł wartości inwestycji.

Zakres prac obejmuje: budowę jezdni, ciągu pieszo – rowerowego i ciągu pieszego, przebudowę skrzyżowań i zjazdów do posesji, budowę zatok autobusowych, montaż wiat przystankowych, budowę kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociągowej, przebudowę sieci gazowej. 

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mzd w terminie do 30 września do godziny 10.30.

ŹRÓDŁO: MEDIA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket