27.15°C Częstochowa

ROZBUDOWA PARKU NA PARKITCE

Wkrótce rozpoczną się prace związane z rozbudową i rewitalizacją miejskiego parku osiedlowego przy ul. Bialskiej w dzielnicy Parkitka. Koszt miejskiego zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego to 177,5 tys. zł.

Rozbudowa ma  poprawić funkcjonalność oraz estetykę parku. W ramach zadania zaplanowano doposażenie placu zabaw znajdującego się w jego centralnej części. Przewidziano tam montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ustawienie nowych ławek. Na terenie parku wymienione zostaną kosze na śmieci (łącznie 27 szt.), pojawią się też nowe. W północnej części parku przy boisku do piłki nożnej zaplanowano ustawienie leżaków parkowych. Ma też powstać miejsce przeznaczone do grillowania, wyposażone w zamontowane na stałe palenisko stalowe, ławki oraz kosze na śmieci. Jest to próba usankcjonowania jednej z form spędzania wolnego czasu przez użytkowników parku, dla której starano się znaleźć miejsce nie powodujące uciążliwości dla innych i możliwie jak najbardziej oddalone od placu zabaw. W pobliżu placu zabaw pojawią się rabaty. Zaplanowano też oczyszczenie chodników, w tym usunięcie traw zarastających ich nawierzchnię. Prace remontowo-konserwacyjne obejmą także istniejące w parku ławki.

 

Zakres robót budowlanych:

– drobne prace rozbiórkowe;

– roboty ziemne;

– montaż elementów małej architektury (ławki, leżaki parkowe, kosze na śmieci, tablica

informacyjna, palenisko);

– montaż urządzeń zabawowych;

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

– wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat

przerostowych;

– wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu, nasadzenie roślin bylinowych;

– założenie trawników z darni rolowanej oraz wysiewanych.

Wykonawcą prac będzie wybrana w przetargu firma Apis Polska sp. z o.o., która powinna wykonać zadanie w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy. Prace będą objęte 5-letnią gwarancją.

Pod koniec ubiegłego roku w parku przy osiedlu Parkitka zawisły nowe budki lęgowe dla ptaków – także w ramach zadania z budżetu obywatelskiego.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket