2.55°C Częstochowa

REKORDOWE TERMOMODERNIZACJE

Ok. 1,9 mln zł to koszt tegorocznych większych miejskich remontów w oświacie, które były realizowane głównie w czasie wakacji. Kosztem aż 29 mln zł realizowane są obecnie przez Częstochowę inne inwestycje oświatowe – związane głównie z termomodernizacjami placówek edukacyjnych.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyła się zdecydowana większość prac remontowych w szkołach. Zadania remontowe zlecone przez Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych Urzędu Miasta były związane z remontami dachów, korytarzy szkolnych, sal gimnastycznych, a także wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okiennej.

Wymianę instalacji c.o. zrealizowano w SP nr 27 przy ul. Rozdolnej (koszt 183,3 tys. zł),  SP nr 35 przy ul. Ogrodowej (376,4 tys. zł) oraz SP nr 37 przy ul. Wielkoborskiej (199,3 tys. zł), a stolarki okiennej w ZSS nr 23 przy ul. Legionów (141,5 tys. zł). Remont przeszły także korytarze w V LO przy ul. Krakowskiej (289 tys. zł )i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 (37,5 tys. zł) oraz sala gimnastyczna w IX LO im. C.K. Norwida (54,7 tys. zł).  

Jeżeli chodzi o poprawę stanu dachów w sierpniu prace zakończyły się w SP nr 35 przy ul. Ogrodowej (koszt 137,5 tys. zł) oraz w SP nr 15 przy ul. Wirażowej (230,6 tys. zł), finalizowane są w SP nr 24 przy ul. Hubermana (43,5 tys. zł), i SP nr 25 przy ul. Rędzińskiej (41,4 tys. zł). Nieco później zakończą się remonty dachów w SP nr 46 ul. przy Szamotowej 8 (74,6 tys. zł), I LO im. Słowackiego (11,1 tys. zł) i V LO im. Mickiewicza (48 tys. zł).

Przypomnijmy, że oprócz tych „sezonowych” remontów, w 9 placówkach oświatowych trwają obecnie inwestycje związane z termomodernizacją. Są to MP 7 (koszt 650 tys. zł), MP 36 (725 tys. zł), MP 38 (wraz z rozbudową budynku przedszkola – 2,9 mln zł), SP 17 (2,2 mln zł), SP 19 (950 tys. zł), SP 34 (1,5 mln zł), Zespół Szkół Ekonomicznych (2,4 mln zł), VIII LO Samorządowe (2,8 mln wraz z budową windy zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami) oraz IX LO im. Norwida (3 mln zł).

Rozpoczynają się też 4 kolejne termomodernizacje, na które miasto zdobyło niedawno dofinansowanie w ramach projektu unijnego: w SP 36 (koszt 3,1 mln zł), SP 42 (2,95 mln zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (1,5 mln zł) oraz II LO im. Traugutta (4,1 mln zł).
Łączny koszt tych 13 inwestycji możliwych dzięki finansowaniu ze środków unijnych, rządowego funduszu covidowego oraz środków własnych miasta – to blisko 29 mln zł.

Trwające oraz rozpoczynające się zadania realizowane mają być w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na jakość nauki i pracy w tych placówkach.

 

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket