0.32°C Częstochowa

RADNI PRZEGŁOSOWALI PODWYŻKI DLA SIEBIE I PREZYDENTA

Krzysztof Matyjaszczyk będzie dostawał miesięcznie blisko 10 tysięcy zł brutto więcej, a członkowie rady otrzymają 60-procentową podwyżkę. Przeciwko uchwałom głosowali radni PiS, mimo że to ich rząd umożliwił podniesienie pensji samorządowcom.

Dzięki nowo podjętym uchwałom, od 1 sierpnia 2021 r. (prezydent ma otrzymać wyrównanie ) wynagrodzenie prezydenta będzie się składać z następujących składników: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770 zł; dodatek funkcyjny w kwocie 3 450 zł; dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

W sumie zarobki prezydenta przekroczą 20 tysięcy zł brutto i będą prawie 10 tysięcy zł wyższe niż obecnie.

Druga uchwała ustala maksymalną wysokość diety radnego na poziomie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. Dotychczas ta stawka wynosiła 1,5-krotność kwoty bazowej.

Dieta szeregowego radnego wzrośnie z 1878,89 do 3006,23 zł. Przewodniczący rady otrzyma 4294,61 zł, jego zastępcy 4079,88. Przewodniczący komisji będzie dostawał miesięcznie 3865,15, a wiceszef komisji 3220,96.

Przeciwko podwyżce pensji prezydenta byli przedstawiciele PiS: Konrad Jarzyński, Katarzyna Jastrzębska, Monika Pohorecka, Paweł Ruksza, Piotr Kaliszewski i Piotr Wrona. Wstrzymali się Beata Struzik i Jacek Krawczyk.

ŹRÓDŁO: MEDIA 

Najnowsze aktualności

Shopping Basket