1.32°C Częstochowa

PREZYDENT KOMENTUJE PROJEKT BUDŻETU: RZĄD NISZCZY SAMORZĄD

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zaprezentował projekt budżetu na rok 2022.

– Samorząd został zmuszony do skonstruowania go w sytuacji chaosu prawnego. To będzie więc bardzo trudny budżet i bardzo trudny rok – zapowiada.

Samorząd straci 259,1 mln zł

W ocenie miejskich służb finansowych projektowane w budżecie wielkości mają wątpliwe umocowanie prawne. – Ministerstwo Finansów określiło dla miasta kwoty udziałów w PIT i CIT  oraz subwencji na bazie ustawy, która była przedmiotem prac legislacyjnych. Brakuje rozporządzenia regulującego kwestie liczenia wskaźników budżetowych oraz zmian w rządowym programie „Besti@”, który zobowiązuje samorządy do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wyjaśnia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada dochody w wysokości 1 mld 495 mln zł oraz wydatki w wysokości 1 mld 549 mln zł.  Zakładany deficyt budżetu wynosi więc 54 mln zł.

Po stronie wydatkowej budżetu znalazły zabezpieczenie środki na:
– kontynuowanie procesów inwestycyjnych;
– wkład własny do realizowanych przedsięwzięć finansowanych środkami unijnymi;
– utrzymanie dotychczas realizowanych programów zdrowotnych, społecznych, z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji i szkolnictwa wyższego
– zapłatę za energię i gaz w wyższych niż dotychczasowych kwotach;
– regulacje płac dla pracowników Urzędu miasta i samorządowych jednostek;
– skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W budżecie znalazły się również środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz inwestycji lokalnych.

Najważniejsze kwotowo inwestycje w 2022 r. to:
– przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1– 128 mln 972 tys. zł
– rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego – 98 mln 461 tys.  zł
– program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – 15 mln 658 tys.  zł
– zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania – 11 mln 169 tys.  zł
– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap – 11 mln zł
– rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie – 10 mln zł
– odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 9 mln 65 tys. zł
– budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 5 mln 760 tys.  zł
– budowa ulicy Złotej w Częstochowie – 4 mln 779 tys. zł
– termomodernizacja szkół średnich (VIII LO Samorządowe przy ul. Worcella 22 oraz IX LO im. K.C. Norwida przy ul. Jasnogórskiej) – 3 mln  900 tys. zł
– budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie – 2 mln 446 tys. zł
– Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego w Częstochowie – II etap – 2 mln  zł (rozpoczęcie 2-letniej inwestycji).

źródło: media

Najnowsze aktualności

Shopping Basket