2.55°C Częstochowa

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO ZBYCIA

Do zbycia jest przeznaczona nieruchomość będąca współwłasnością Gminy Miasta Częstochowy przy ul. Juranda na Stradomiu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminy przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1736.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku.

Wykaz dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy pod adresem https://bip.czestochowa.pl/

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket