2.72°C Częstochowa

KOLEJNE ETAPY PRZEBUDOWY DK-91 (DAWNA DK-1)

Wykonawca informuje o trwających pracach oraz kolejnych etapach robót przy al. Wojska Polskiego (do niedawna odcinka DK-1). Dostępne są już kolejne wizualizacje nowej estakady.

Będą prowadzone na zamkniętych odcinkach, zgodnie z poniższym harmonogramem:
1.  Kontynuacja rozbiórki estakady (przęseł i filarów już nie ma, ale na rozbiórkę czekają fundamenty, przyczółki i mury oporowe na dojazdach do nieistniejącej już estakady).
2.  Frezowanie zamkniętej jezdni w kierunku Katowic na odcinku I (km od 0+000 do 1+620) i odcinku II (km od 3+900 do 5+489).
3.  Rozpoczęcie robót związanych z przebudową gazociągu w okolicy skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Rejtana.
4.  Rozpoczęcie robót w zakresie przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych na odcinku nr I (km od 0+000 do 1+620).
5.  Rozpoczęcie (od poniedziałku 20.09) rozbiórki mostu nad rzeką Wartą. Rozbiórka będzie prowadzona etapami, dzięki czemu ciągłość ruchu na obiekcie zostanie zachowana.

Miejski Zarząd Dróg prosi o stosowanie się do funkcjonującej organizacji ruchu i oznakowania oraz zachowanie ostrożności w obrębie całego placu budowy.

O kolejnych szczegółach realizacji prac MZD będzie informować na bieżąco.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket