10.7°C Częstochowa

GASTRONOMIA- MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA JESZCZE W KWIETNIU

Po prośbach i apelach liderów Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej resort rozwoju, pracy i technologii udostępnił oficjalne „Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” wypracowane przez urzędników wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Wytyczne te mają obowiązywać we wszystkich lokalach po zniesieniu obecnego lockdownu, czyli po zezwoleniu przez rząd do ponownego otwarcia barów i restauracji dla klientów. Nieoficjalnie wiadomo, że rząd – wzorem Wielkiej Brytanii – chce najpierw odblokować zewnętrzne ogródki.

Media internetowe podają informację  że decyzja w sprawie harmonogramu otwierania gastronomii ma zapaść do końca przyszłego tygodnia, czyli po przeanalizowaniu przez rządowych ekspertów wpływu świąt wielkanocnych na rozwój pandemii – liczbę nowych zachorowań i zgonów, a przede wszystkim – obłożenie szpitali i respiratorów. Jeśli to ostatnie zacznie się dynamicznie zmniejszać, jeszcze w kwietniu możliwe jest otwarcie ogródków.

Szef resortu rozwoju, wicepremier Jarosław Gowin, namawia kolegów z rządu do jak najszybszego odblokowania całej gastronomii, a także innych poszkodowanych przez lockdown branż (turystyka, hotele, eventy, fitness…), ale na początku wyłącznie dla ozdrowieńców i podwójnie zaszczepionych, legitymujących się odpowiednim (wiarygodnym) certyfikatem zdrowotnym.

Prace nad niezawodnym i niepodatnym na nadużycia systemem wystawiania i weryfikacji certyfikatów (paszportów) zdrowotnych już trwają. Posiadacze certyfikatów zyskaliby wstęp do restauracji, hoteli, muzeów, kin, teatrów, fryzjerów, sal gimnastycznych itd. Cały czas będą ich jednak obowiązywać ścisłe procedury bezpieczeństwa, z noszeniem maseczek i zachowywaniem stosownych odległości włącznie. Spis wytycznych dla takich procedur w lokalach gastronomicznych wypracowali wspólnie urzędnicy resortu rozwoju i sanepidu.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podaje wytyczne i główne ich cele:

-Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.

-Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

-Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

-Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

-Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

-Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

-Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.

-Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

W części „Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom” znalazły się następujące wytyczne:

-Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

-W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

Rekomenduje się:

-Zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,

-ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

-ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników, jeśli jest to możliwe w związku ze standardami czasu pracy,

-ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,

-gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,

-zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),

-restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,

-utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

-stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.).

W części „Zapewnienie bezpieczeństwa klientów ” znalazły się następujące wytyczne:

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

-Dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).

-Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.

-Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.

-Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.

-Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.

-Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

-Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina

ŹRÓDŁO: MEDIA

Najnowsze aktualności

Shopping Basket