1.32°C Częstochowa

Projekt "My Way To Entrepreneurship" w ramach programu Erasmus+

W dniach od 5 do 13 sierpnia 2021 częstochowskie stowarzyszenie  Idea For Life działające na rzecz rozwoju młodzieży. zrealizowało projekt „My Way To Entrepreneurship” w Częstochowie w ramach programu Erasmus+.
 
Podczas wydarzenia młodzi ludzie, pracujący z młodzieżą. z różnych regionów Europy mieli możliwość na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami z krajów uczestniczących w projekcie na temat rozwoju gospodarczego, problemów bezrobocia oraz jego zwalczania w Polsce, Bułgarii, Łotwie, Estonii oraz w Hiszpanii.
 
 
Ponad to uczestnicy zdobyli wiedzę w następujących aspektach:
– kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
– zwiększenia wiedzy osób pracujących z młodzieżą na temat przedsiębiorczości, w tym tworzenia biznesplanów o Business Model Canvas
– przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
– opracowania propozycji wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+ w celu przekazania zdobytej wiedzy i umiejętności młodych ludzi
 
W zrealizowanym szkoleniu wzięły udział osoby, które zajmują się pracą wśród młodzieży, natomiast stowarzyszenie Idea For Life pomaga w relizacji projektów młodym ludziom, którzy chcą przepracować różne zagadnienia, od problemów z klimatem po prawa człowieka.
Więcej informacji można znaleźć pod wskazanym niżej linkiem na profilu organizacji Idea For Life.
 
https://www.facebook.com/Idea4LifePL

Najnowsze aktualności

Shopping Basket