0.32°C Częstochowa

BĘDZIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: 12 TYŚ. NA DZIECKO

Rząd zamierza dopłacać do opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ustawa przewiduje, że od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.

Świadczenie będzie wypłacane w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Będzie ono obejmować 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – niezależnie od dochodów.

Świadczenie wypłacane będzie w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców. To oni zdecydują również, na co wydać pieniądze. 

Obecnie ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci.

Zwiększone zostaną także nakłady na program „Maluch+”, czyli program wspierający rozwój sieci instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w całej Polsce. Dzisiaj budżet programu to 450 mln zł rocznie, po zmianach będzie to aż 1,5 mld zł rocznie.

ŹRÓDŁO: MEDIA 

Najnowsze aktualności

Shopping Basket