MZD ZAPOWIADA: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU I POZIMOWE NAPRAWY

Miejski Zarząd Dróg ogłasza nadchodzące utrudnienia w ruchu w okolicach ulicy Krakowskiej oraz ks. Wróblewskiego.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejski Zarząd Dróg, w najbliższy czwartek rozpocznie się kolejny etap prac związanych z projektem budowy połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie. W związku z tym planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada zawężenie wlotu ul. Krakowskiej do ul. ks. Wróblewskiego oraz ograniczenie dwujezdniowego fragmentu ul. Krakowskiej do jednego pasa ruchu.

Dodatkowo, Miejski Zarząd Dróg informuje o ciągłych działaniach mających na celu naprawę powstałych ubytków w nawierzchniach jezdni. W chwili obecnej naprawy są przeprowadzane przy użyciu tzw. metody „na zimno”, co stanowi krótkoterminowe rozwiązanie. Wypełnienie wszystkich uszkodzeń, wykorzystując sprzęt i gorący asfalt, zostaną rozpoczęte po uruchomieniu wytwórni masy bitumicznej. Wówczas także, planowane są prace związane z naprawą dróg gruntowych, obejmujące ich wyrównanie, uzupełnienie materiału oraz wzmocnienie struktury.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.