MONITORING STRAŻY MIEJSKIEJ ZAREJESTROWAŁ AŻ 349 ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH OSÓB LEŻĄCYCH W MIEJSCU PUBLICZNYM

Bilans miejskiego monitoringu za 2023 rok, nad którym czuwa Straż Miejska, obejmuje 888 zdarzeń wymagających interwencji miejskich służb. Miejskie kamery obserwacyjne działają w Częstochowie od 2009 roku, odnotowując już blisko 36 tysięcy przypadków wsparcia.

Według Artura Kucharskiego z częstochowskiej Straży Miejskiej, roczne statystyki ukazują ciągły wkład operatorów miejskiego monitoringu w poprawę bezpieczeństwa oraz utrzymanie spokoju i porządku publicznego wśród mieszkańców miasta.

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. W minionym roku pracownicy cywilni z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego zanotowali 888 zdarzeń na terenie miasta, w porównaniu do 829 z roku 2022. Spośród nich, 786 przypadków (733 w 2022 roku) obsłużyli strażnicy miejscy, podczas gdy pozostałe 102 wymagały interwencji Policji, Pogotowia Ratunkowego lub Państwowej Straży Pożarnej.

Operatorzy miejskiego monitoringu ujawnili różnorodne zdarzenia w 2023 roku. Wśród nich, 349 dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych z problemami zdrowotnymi lub pod wpływem alkoholu, 118 to awarie infrastruktury, a 94 związane były z zakłócaniem porządku publicznego. Ponadto, 56 przypadków dotyczyło kradzieży lub niszczenia mienia, a 52 to zdarzenia drogowe, w tym wypadki i kolizje. Przemoc fizyczna, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz inne incydenty stanowiły kolejne kategorie, a także pożary i miejscowe zagrożenia. System miejskiego monitoringu wizyjnego Częstochowy dostarczył materiał dowodowy dla 423 prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa, z czego większość wykorzystała Policja (420 przypadków), a Straż Miejska jedynie 3.

System miejskiego monitoringu wizyjnego obejmuje 100 punktów kamerowych z łącznie 125 urządzeniami kamerowymi, rejestrującymi 200 obrazów, które podlegają monitorowaniu przez operatorów.

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

SPACERY Z BIBLIOTEKĄ

Już jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy spacer z cyklu „Spacery z biblioteką” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.