Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnej gospodarki kreując nowe zawody.

Henryk Kiepura, Wiceminister Edukacji Narodowej z subregionu północnego województwa śląskiego, zorganizował spotkanie w centrali Ministerstwa z Wojewódzkimi Kuratorami Oświaty, aby omówić aktualne i przyszłe inicjatywy MEN dotyczące kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie. Podczas tego spotkania, które odbyło się z myślą o adaptacji systemu edukacyjnego do szybko zmieniających się wymogów nowoczesnej gospodarki, omówiono strategie wprowadzenia nowych specjalizacji zawodowych oraz aktualizacji istniejących programów nauczania, tak aby lepiej odpowiadały na potrzeby rynku pracy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod przewodnictwem Kiepury, zobowiązało się do kreowania nowych zawodów, które będą wspierać kluczowe sektory gospodarki, takie jak technologie informacyjne, odnawialne źródła energii, czy automatyzacja. Podczas spotkania podkreślono również znaczenie uczenia się przez całe życie, jako niezbędnego elementu umożliwiającego pracownikom dostosowanie się do ewoluującego rynku pracy oraz ciągłe rozwijanie swoich kwalifikacji zawodowych.

Zaprezentowano także plany dotyczące większego zaangażowania przedsiębiorstw i instytucji branżowych w proces kształcenia zawodowego, co ma na celu zwiększenie praktycznego wymiaru nauczania i lepsze przygotowanie uczniów do realiów pracy. Ministerstwo planuje również wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kształcenia zawodowego, co otworzy polskim uczniom możliwości poznania nowych metod i technik stosowanych na całym świecie, a także przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności na globalnym rynku pracy.

Udostępnij post:

NOWE ZIELONE PATIA I NASADZENIA

Centrum Usług Komunalnych w ramach programu CzęstoZielona zleciło budowę 7 rekreacyjnych zakątków przy szkołach. Zadba również o nasadzenia drzew w sześciu dzielnicach – finansowanych z Budżetu Obywatelskiego.

SPACERY Z BIBLIOTEKĄ

Już jutro o godz. 10.00 odbędzie się pierwszy spacer z cyklu „Spacery z biblioteką” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

PREMIERA FILMU „STACJA GNASZYN”

Premiera filmu Stacja Gnaszyn! Odjazd odbędzie się dziś -24 maja 2024 o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie. Nie czekajcie, zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu!