”MAMY PROBLEM Z PIESZYMI” MNIEJ ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW NA PASACH, ALE ZA TO WIĘCEJ POTRĄCEŃ

Według najnowszych danych policyjnych dotyczących wypadków drogowych, można zauważyć, że mimo spadku liczby śmiertelnych przypadków na przejściach dla pieszych, wzrasta ilość wypadków oraz rannych osób na tychże przejściach.

W roku 2023 odnotowano 13 mniej ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak ogólna liczba wypadków na tychże przejściach wzrosła z 2463 do 2684. Dodatkowo, znacząco zwiększyła się liczba wszystkich wypadków z udziałem pieszych, osiągając poziom 4943 w roku 2023 w porównaniu do 4762 w roku poprzednim.

Analiza najnowszych danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wydaje się sugerować, że zmiany wprowadzone w Prawie o Ruchu Drogowym dotyczące pierwszeństwa dla pieszych oraz nowe mandaty nie wpłynęły wystarczająco na zachowanie kierowców ani nie zapewniły odpowiedniego bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

Chociaż liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych w ogólności zmniejszyła się o trzy osoby w roku 2023 w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba potrąceń oraz rannych na przejściach dla pieszych. Z 2463 do 2684 wypadków na przejściach zanotowano wzrost o 9%, co przekłada się na 267 więcej rannych pieszych, co stanowi wzrost o ponad 11%.

Należy podkreślić, że mimo przeważającej winy kierowców w większości wypadków na przejściach dla pieszych, audytorzy ruchu drogowego wskazują na narastający problem w całym kraju. Zdecydowana większość zdarzeń związanych z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego jest konsekwencją działań kierowców, ale rozwiązanie tego problemu wymaga działań prewencyjnych oraz edukacyjnych.

ŹRÓDŁO: MEDIA

ZDJECIE:PIOTR JEDZURA/REPORTER /East News

Udostępnij post:

WYGASZANIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

22 lipca 2023 roku w życie weszły przepisy prawa, na mocy których do 10 czerwca 2024 samochody bez ważnego OC i badania technicznego (od minimum 10 lat) zostaną automatycznie wyrejestrowane.

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.