”LODÓWKA SPOŁECZNA” STANĘŁA PRZY URZĘDZIE MIASTA

Przy Urzędzie Miasta Częstochowy pojawiła się "lodówka społeczna", która daje mieszkańcom okazję do dzielenia się nadmiarem jedzenia z tymi, którzy go potrzebują.

Inicjatywa ta jest wspólnym dziełem Miasta oraz stowarzyszenia HelpCzewa, które propaguje ideę minimalizacji marnotrawstwa żywności. Jest to reakcja na ogromny problem, jakim jest marnowanie ton dobrego jedzenia, które mogłoby posłużyć innym.

Lodówka społeczna została ustawiona dzisiaj obok budynku UM przy ul. Waszyngtona 5. Miasto zapewnia lokalizację oraz pokrywa opłaty za zużywany prąd, natomiast HelpCzewa dba o jej utrzymanie w czystości. Młodzi wolontariusze stowarzyszenia regularnie sprawdzają i czyszczą lodówkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wyraził swoje zadowolenie z uruchomienia tej inicjatywy. Zauważył, że przed świętami ludzie często kupują więcej jedzenia, niż są w stanie zjeść, a lodówka społeczna może pomóc uniknąć marnotrawstwa. Podkreślił również, że to miejsce jest dla wszystkich, niezależnie od sytuacji życiowej.

Lodówka społeczna będzie dostępna co najmniej do końca czerwca, aby zbadać jej skuteczność i trafność lokalizacji. To nie pierwsza tego typu inicjatywa w Częstochowie, ale pierwsza, która jest efektem współpracy samorządu i organizacji pomocowej, a ponadto umieszczona w dogodnym miejscu. Istnieje już jedna lodówka społeczna przy ul. Piłsudskiego 41/13, obok siedziby Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”.

W uroczystym otwarciu udział wzięli również przedstawiciele miasta oraz stowarzyszenia HelpCzewa, którzy wspólnie podkreślili skalę problemu marnotrawstwa żywności. Stowarzyszenie HelpCzewa aktywnie działa na rzecz zwiększenia świadomości społecznej, wspierając osoby w kryzysie biedy i prowadząc działalność na rzecz zwierząt.

Według danych FAO, co roku na świecie marnuje się ogromne ilości jedzenia, a większość tego marnotrawstwa ma miejsce w gospodarstwach domowych. 

ŹRÓDŁO: UM

Udostępnij post:

NOWE ZIELONE PATIA I NASADZENIA

Centrum Usług Komunalnych w ramach programu CzęstoZielona zleciło budowę 7 rekreacyjnych zakątków przy szkołach. Zadba również o nasadzenia drzew w sześciu dzielnicach – finansowanych z Budżetu Obywatelskiego.