KRZYSZTOF ŚWIERCZYŃSKI KANDYDATEM TRZECIEJ DROGI NA PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY

"Jestem zadowolony, że w Częstochowie możemy kontynuować projekt Trzeciej Drogi. Wierzę, że zarówno w wyborach na prezydenta miasta, jak i w wyborach do sejmiku województwa śląskiego osiągniemy sukces" - Stanisław Gmitruk z PSL, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Kandydatem Trzeciej Drogi na stanowisko prezydenta Częstochowy będzie radny, Krzysztof Świerczyński.

„To dla mnie zaszczyt i wielka odpowiedzialność reprezentować Trzecią Drogę w wyborach na prezydenta miasta. Wierzę, że zmierzamy ku zwycięstwu” – podkreślił. „Mamy inne podejście niż nasi konkurenci. Wierzymy, że politykę lokalną można prowadzić inaczej, z większą kulturą, z większym porozumieniem i działaniami na rzecz dobra naszej lokalnej społeczności. Potrafimy docenić to, co w mieście dzieje się dobrze, ale także umiemy wskazać obszary, które wymagają pilnych zmian” – dodał.

„Oficjalny program wyborczy nie został jeszcze zaprezentowany. Jego fundamentem będzie realizm. Świadomi jesteśmy trudnej sytuacji finansowej miasta. Nie będziemy obiecywać rzeczy niemożliwych. Nasze propozycje będą oparte na realnych możliwościach” – zapowiedział kandydat na prezydenta miasta. „Naszym priorytetem jest zwiększenie roli mieszkańców w procesie podejmowania decyzji. Chcemy, aby ich głos był słyszany częściej, nie tylko podczas wyborów raz na pięć lat. Planujemy wprowadzenie narzędzi, które umożliwią mieszkańcom rzeczywisty udział w podejmowaniu decyzji. Naszą motywacją jest chęć poprawy sytuacji w mieście” – dodał.

ŹRÓDŁO: MEDIA

ZDJĘCIE:RADIO KATOWICE

Udostępnij post:

DNI OTWARTE W MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji XVI Częstochowskich Dni Rodziny organizuje cykl konsultacji związanych z oferowanymi tam formami pomocy, w tym także pieczy zastępczej.