KRZYSZTOF MATYJASZCZYK: POMOŻEMY ZDOBYĆ MŁODYM LUDZIOM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Częstochowskie władze postanowiły wesprzeć młodzież w zdobywaniu cennego doświadczenia zawodowego poprzez innowacyjny program stażowy "Czas na Staż". Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 3,8 mln zł, miasto uruchamia projekt o łącznej wartości 4,2 mln zł, którego celem jest umożliwienie blisko tysiącowi uczniów z 16 szkół technicznych i branżowych I stopnia na 44 kierunkach kształcenia uczestniczenia w stażach zawodowych.

Program przewiduje przyznanie stypendiów w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę, co pokryje 80 procent wynagrodzenia za czas poświęcony na praktyczną naukę zawodu podczas stażów w lokalnych firmach. W ramach staży uczniowie zdobędą nie tylko praktyczne umiejętności, ale także unikalne doświadczenie, kluczowe dla ich przyszłego sukcesu zawodowego.

Projekt „Czas na Staż” ma szczególne znaczenie dla 957 uczniów i uczennic, w tym także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wezmą udział w stażach o łącznym wymiarze 150 godzin na osobę. Cały program jest zaplanowany do sierpnia 2027 roku.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, podkreśla, że inicjatywa ma na celu nie tylko wsparcie finansowe młodych ludzi, ale także stworzenie atrakcyjnych perspektyw zatrudnienia. Praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie stażu stanowią bezcenny kapitał na konkurencyjnym rynku pracy. Program „Czas na Staż” wpisuje się w ogólne założenia miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”, zyskując dodatkowe środki na realizację ambitnych celów w zakresie edukacji i wsparcia młodzieży.

ŹRÓDŁO: UM CZESTOCHOWA/KRZYSZTOF MATYJASZCZYK FB

Udostępnij post:

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ LODOWISKA

Modernizacja lodowiska- to zadanie zostało wybrane przez mieszkańców do realizacji ze środków miejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego.

LETNIE TARGI PRACY

12 czerwca będzie można poznać wiele ofert pracy. Wydarzenie kierowane jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz młodzieży.